הרעות

על מה חשוב להתפלל בתחילת שנת הלימודים- כשילדינו עוד נפרדים בבוקר מלאי חששות וגם אנחנו? הרבנית מזרחי

הרבנית ימימה מזרחי , ז' באלול תשע"ד

חברות- תנאי לאהבת הלימוד
חברות- תנאי לאהבת הלימוד
פנימה-יח"צ

מהו הדבר החשוב ביותר שיש להתפלל עליו עם תחילתה של שנת לימודים חדשה? נראה שהתשובה לכך היא, בראש ובראשונה, שיהיו לבן, לבת או לבן הזוג חברים טובים ואוהבים במקום הלימודים.

בגמרא מסופר שכאשר ביטל הקב"ה את היצר לעבוד עבודה זרה, ביקשו חכמים לבטל גם את יצר העריות שעניינו הרצון להתחבר לאדם אחר. ביסוד בקשתם עמדה כנראה ההנחה שיש בשני אלה, יצר העבודה הזרה ויצר החיבור, כדי להסיח את הדעת מלימוד רציני וראוי. ואולם, כששואל ר' יצחק מדוע אין הקב"ה מבטל את משיכת הבריות אלה לאלה, עונה לו ר' יהודה שאלמלא היצר הזה "חדוותא דשמעתא לא הווי!" היינו, גם החדווה והפוריות בלימוד התורה תאבד מן העולם (מדרש הנעלם, ח"א, דף קל"ח). הרי שלפי חז"ל, חברות ודיבוק חברים הם תנאי הכרחי לאהבת הלימוד ולהצלחה בו.

הבן איש חי מסביר שהאות המסמלת את הלימוד היא למ"ד, מפני שבצורתה היא מרמזת על שלושת הלימודים החשובים ביותר בחיים: הקו העליון בלמ"ד מרמז על היכולת לחבוֹר ולשאת חן בעיני אנשים שלמעלה ממך: הורים, רבנים ומורים. הקו האמצעי עניינו הלימוד לחיות לצד אח, שותף, חבר או בן זוג והקו התחתון - לימוד אהבה לתלמידיך, לילדיך ולנתונים למרותך. כך גם בפרשת שופטים, מציינת התורה שאחד הקריטריונים לבחירת שופט היא היותו אהוב ורצוי על הבריות, ומאידך כיצד "איש שונא לרעהו" יכול בקלות להגיע לכך שיארוב לחברו להרגו.

ואולם, נדמה שחברות אינה רק המלצה לחיי הצלחה כי אם ציווי חמור ממש: זקני העיר שבסביבתה נמצא חלל חייבים לומר בקול רם שבעירם היו האנשים מעורבים דיים וערבים אלה לאלה ולא "פטרו את האיש בלא לוויה", היינו, מבלי שראו שהוא במצוקה כלשהי. 

המפגשים שמזמנים לנו מקומות הלימוד הם הזדמנות נפלאה להושיט יד זה לזה - רק ככה נוכל להעיד בעצמנו כי "ידינו לא שפכו את הדם הזה".

פורסם לראשונה ב'פנימה'. לרכישת מנוי לחצי כאן